Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

"Parasta mitä voi tehdä toiselle 

ei ole jakaa hänelle rikkauksiaan

vaan saada hänet löytämään omansa"                           -Benjamin Disraeli-

     Haluaisitko löytää uusia toimintatapoja arjen esimiestyöhön?

   Haluatko löytää johtamisesta uusia oivalluksia -                                 yhdessä kollegojen kanssa?

   Millaisella esimiestyöllä Sinä lisäisit työyksikkösi tehoa,                   tuloksellisuutta ja työhyvinvointia?

 

    Esimiesvalmennukset

      tarjoavat esimiehille ymmärrystä ja välineitä oman roolinsa ja vaikutustapojensa                          kehittämiseen, ryhmien johtamiseen ja arjen tilanteissa fiksusti toimimiseen. Erittäin                  keskeistä valmennuspäivissä on kokemuksellinen oppiminen kollegojen kesken. Tämä on            oppimisen kannalta oleellista sillä ammatti- ja työidentiteetin rakentamis- ja                                vahvistamistyö tapahtuu parhaimmillaan suhteessa niihin, jotka ovat samassa asemassa.          Kokemuksellinen oppiminen perustuu oppijan kokemuksiin ja itsereflektioon eli kykyyn                arvioida omia kokemuksiaan ja omaa oppimistaan uuden oppimisen pohjaksi - se on                    muutakin kuin tiedon prosessointia. Tavoitteena on itsensä toteuttaminen ja "minän"                  kasvu. Valmennusmateriaalin lisäksi opetusmenetelminä voidaan käyttää                                      oppimispäiväkirjaa, porinaryhmiä, aivoriihtä tai muita aktivoivia menetelmiä. 

 

    Onko muutos uhka vai mahdollisuus?

    Miltä muutos työyhteisössänne tuntuisi, jos kaikki                              yhdessä miettisivät muutoksen tarkoitusta, suuntaa ja                      myös toteuttaisivat yhdessä sovittuja tekoja?

    Lähiesimiehetkin tarvitsevat tukea muutoksen johtamiseen -          miten se organisaatiossanne on järjestetty?

 

    Muutosvalmennukset

      tarjoavat tilaa ja aikaa osallistua yhteiseen ajatteluun. Onnistunut muutos vaatii yhteistä            ajattelua, puhetta, asioiden, ajatusten, tunteiden ja tulkintojen tekemistä, tutkimista ja                pohdintaa, erilaisten vaihtoehtojen punnitsemista ja riittävän yhteisen suunnan                            muodostamista. Tavoitteena on eteenpäin suuntautuvaa työskentelyä, joka arvostavalla              tavalla lisää valmiuksia nähdä muutoksessa mahdollisuuksia. Jokaisessa muutoksessa on          paljon pohdittavaa, riippumatta siitä, kuinka valmiiksi se on jossain suunniteltu.

 

      Valmennukset suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti tarpeidenne mukaan.

      Valmentajana minun tehtäväni on saada aikaan osallistumista, vuorovaikutusta ja                        sitoutumista. 

AJANKOHTAISTA

23.5.2019

Talvi on ollut sopivasti "työntäyteinen". Suurin osa menossa olevista työnohjaus- ja coachingprosesseista jatkuu, mutta syksyllä olisi tilaa muutamalle työnohjaukselle (johdon työnohjaus, työryhmien- ja työyhteisöjen työnohjaus tai ToTo). Jos pohdit, voisiko työnohjauksesta olla hyötyä Sinulle tai työyhteisöllesi, niin ota yhteyttä.

 

22.5.2018

Minut on nimetty Kainuun Yrittäjät ry:n sote-alan yrittäjien verkoston koordinaattoriksi. Verkoston tavoitteena on parantaa sote-alan yrittäjien mahdollisuuksia toimia muuttuvassa toimintaympäristössä (Maakuntauudistus, valinnanvapauslaki). Olen myös mukana Kainuun Yrittäjien edustajana työryhmässä, joka määrittelee palveluntuottajien kriteeristöä sekä varajäsenenä HB-palvelusetelipilotti-hankkeen ohjausryhmässä. 

"Sote-verkostotyön lisäksi koordinaattori toimii linkkinä valtakunnallisiin toimijoihin ja tuo hyviä käytäntöjä ja palvelumalleja Kainuuseen yrittäjien työhyvinvoinnin lisäämiseksi (esim. Yrittäjän tukiverkko -konsepti, jota ollaan toteuttamassa valtakunnallisesti SY:n toimesta)."

 ELI ....tavataan myös näissä merkeissä!

20.3.2018

Olemme käynnistäneet Työpaikkojen työhyvinvointiverkostossa kainuulaisen Työhyvinvointipäivän suunnittelun yhteistyökumppaneidemme kanssa. Mukana ovat jo Kainuun liikunta, OTE-hanke, VESOTE - hanke,  Kainuun Muistiyhdistys, Kainuun Maa- ja kotitalousnaiset, yrittäjiä ja toimijoita Sotelta sekä eri kunnista. Toukokuun 24. päivä Kajaanissa, Suomussalmella ja Puolangalla on Työhyvinvointirastit - tapahtumat, joihin ilmoittautuminen avautuu huhtikuun aikana. Seuraathan ilmoitteua!

 

9.11.2017

Muutamalle uudelle ohjausprosessille on tilaa tammikuusta alkaen. Tarjolla on siis 

- johdon työnohjausta

- ryhmien ja työyhteisöjen työnohjausta

- työnohjauksentyönohjausta

- coaching esimiehille ja johtajille

- valmennuksia esimiestyöhön ja muutostilanteisiin

Ota yhteyttä niin arvioidaan yhdessä, olisiko yhteistyöstämme hyötyä juuri Sinulle!

 

20.10.2017

Olen Työterveyslaitoksen hallinnoiman Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston Kainuun yhdyshenkilö. Juuri nyt on meneillään eri-ikäisyyteen liittyvä työpajasarja. Kerron mielelläni lisää - ota yhteyttä!

 

16.9.2017

Opiskelut ovat takanapäin ja on aika palata ahkerammin työmoodiin! Ensimmäiseksi taitaa olla syytä kaivaa esille se muistilista, jossa on Blogi-aihioita ja siirtyä opiskelutehtävien sijasta kirjoittamaan blogia ;) .